Het koopproces

Het koopproces van een woning in Spanje gaat nét even iets anders dan in Nederland. De zorgplicht van de notaris gaat in Spanje minder ver en ook de betaling van de woning gaat niet via een derdenrekening van de notaris. 25. KoopprocesDe betaling van de koopsom geschiedt rechtstreeks tussen koper en verkoper waarbij beide partijen zich juridisch laten bijstaan door een advocaat. De rol van een advocaat is in Spanje dus van wezenlijk belang, temeer omdat deze ook controleert of de woning zonder financiële lasten (bv. uitstaande schulden van een hypotheek of nutsvoorzieningen van de vorige eigenaar) aan u kan worden overgedragen.

Het spreekt voor zich dat wij u volledig begeleiden tijdens het koopproces van een woning aan de Costa del Sol. Naast onze eigen expertise maken wij gebruik van erkende adviseurs op het gebied van juridische en fiscale ondersteuning waarbij het persoonlijke belang van de klant centraal staat.

Voor het tekenen van een koopcontract heeft u bijvoorbeeld een Spaans identificatienummer voor buitenlanders nodig, het zogenaamde NIE nummer (Número de Identificación Extranjero). Ook een Spaanse bankrekening is vereist alvorens u een woning kunt kopen. In het koopcontract worden alle afspraken en verplichtingen tussen partijen omtrent de aan- en verkoop van de betreffende woning vastgelegd.

Het gehele (juridische) proces van het aankopen van een woning in Spanje, met alle bijkomende zaken en kosten, kunt u terugvinden in de brochure ‘Vertrouwd en zorgeloos kopen aan de Costa del Sol’.

Bij een succesvolle overdracht tussen koper en verkoper ontvangen wij als makelaar voor onze dienstverlening een courtage van de verkopende partij. In Spanje is het gebruikelijk dat aan- en verkoopmakelaars samenwerken en portfolio’s van het aanbod van woningen dus ook onderling met elkaar worden gedeeld.

Handen Schudden Scaled 1

Compare listings

Vergelijken